top of page

High fun, low stress

Dù Alast 2:  75-95kg

Màu Xanh

EN B

Giờ bay 3h

Độ thấm khí +2000s

Tổng thể Excellent 9.5/10

2020GIN Atlas2 EnB 75-95kg. 9.5/10

₫65,000 Regular Price
₫50,000Sale Price
    bottom of page