top of page

Kiểm định chất lượng vải dù theo tiêu chuẩn Độ thấm khí và Độ bền Torn Test.

Kiểm tra visual các bề mặt vải, Các mối may và thủng rách

Kiểm tra Kết cấu phía trong vòm dù

Kiểmđịnh vải dù

₫800Price
    bottom of page